chiều dài cơ sở

Toyota Corolla Altis 2012 có chiều dài cơ sở 2600 cm
Jul 08, 2016

Trong quá trình thiết kế một mẫu xe mới, một trong những việc đầu tiên cần làm đó là xác định các kích thước cơ bản của mẫu xe. Trong đó, có thông số chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của xe, hai thông số này có thể xem là nền móng để các kỹ sư xây dựng hoàn thiện một bản thiết kế.

Subscribe to RSS - chiều dài cơ sở