van tuần hoàn khí xả

Hiện tượng khói đen từ ống xả
May 22, 2016    0

Vai trò của van tuần hoàn khí xả (van EGR - Exhaust Gaz Recirculation) là làm giảm lượng khí thải độc hại NOx. Chủ yếu được sử dụng trên các động cơ dầu, bộ phận này ngày nay đã xuất hiện trên các động cơ xăng do những quy định về ô nhiễm môi trường ngày càng khắt khe hơn.

Camry 2.0E 2015 thuộc diện triệu hồi
May 21, 2016    0

Công ty Toyota Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển van tuần hoàn khí xả cho 2.410 xe Camry 2.0E, được sản xuất trong khoảng thời gian kể từ ngày 06/04/2015 đến 01/04/2016.

Subscribe to RSS - van tuần hoàn khí xả