van tuần hoàn khí xả

Hiện tượng khói đen từ ống xả
Tháng 5 22, 2016

Vai trò của van tuần hoàn khí xả (van EGR - Exhaust Gaz Recirculation) là làm giảm lượng khí thải độc hại NOx. Chủ yếu được sử dụng trên các động cơ dầu, bộ phận này ngày nay đã xuất hiện trên các động cơ xăng do những quy định về ô nhiễm môi trường ngày càng khắt khe hơn.

Đăng kí nhận RSS - van tuần hoàn khí xả