Báo cáo triệu hồi :: Audi A5 Sportback 2.0AT 2017

Audi A5 Sportback 2.0AT 2017 (26)

Tóm tắt
Thay thế nẹp chỉ (nẹp mạ crom ) trên màn lưới loa ở vị trí cửa xe
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi15/04/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/8
Danh sách số khung (26)
Xem danh sách số khung

WAUZZZF50HA017405 WAUZZZF50HA017579 WAUZZZF51HA017347 WAUZZZF51HA019700 WAUZZZF51HA019809 WAUZZZF51HA019941 WAUZZZF51HA020152 WAUZZZF52HA017390 WAUZZZF53HA017298 WAUZZZF53HA017544 WAUZZZF54HA017195 WAUZZZF54HA017424 WAUZZZF54HA017567 WAUZZZF54HA019853 WAUZZZF54HA020114 WAUZZZF55HA017366 WAUZZZF55HA017545 WAUZZZF57HA017238 WAUZZZF57HA017420 WAUZZZF57HA020155 WAUZZZF58HA017247 WAUZZZF58HA017314 WAUZZZF58HA019547 WAUZZZF58HA019838 WAUZZZF59HA017399 WAUZZZF5XHA019792

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây