Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2017

Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2017 (16)

Tóm tắt
Kiểm tra và điều chỉnh hướng giá đỡ 02 giảm xóc sau
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi15/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/4
Danh sách số khung (16)
Xem danh sách số khung

RL4BU9HE5H7514951 RL4BU9HE7H7514952 RL4BU9HE9H7514953 RL4BU9HE0H7514954 RL4BU9HE2H7514955 RL4BU9HE6H7514957 RL4BU9HE8H7514958 RL4BU9HEXH7514959 RL4BU9HE8H7514961 RL4BU9HEXH7514962 RL4BU9HE1H7514963 RL4BU9HE3H7514964 RL4BU9HE5H7514965 RL4BU9HE7H7514966 RL4BU9HE2H7514969 RL4BU9HE9H7514970

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây