Chào mừng quý khách đến với ứng dụng giải mã số khung, số VIN xe ô tô tại Việt Nam. Sử dụng thuật toán dựa trên dãy ký tự mẫu (squish vin), ứng dụng trả về 4 thông số : Hãng xe, Dòng xe, Đời xe và Nước sản xuất.


Nhập số VIN gồm 17 ký tự hoặc số khung cần giải mã và trả lời Captcha Google. Ví dụ : RL4XW43G869205813 hoặc BJ10M2MH000529

— HOẶC —

Tải tập tin ảnh lên hoặc dùng điện thoại chụp ảnh để nhận diện số VIN từ ảnh chụp: