Số VIN là gì ?

Số VIN là viết tắt của chữ Vehicule Identification Number, dịch ra tiếng Việt nghĩa là số nhận dạng xe. Số VIN là số khung xe được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO bao gồm 17 kí tự (chữ cái hoặc chứ số).

Được sử dụng để xác minh tính duy nhất của 1 chiếc xe, số VIN có thể tìm thấy tại nhiều vị trí trên xe, nhưng thường là có ở 3 vị trí sau :

  • Trên taplo, phía sau kính chắn gió trước
  • Ghi trên Etiket phía bên ghế tài hoặc ghế phụ
  • Dập trên khung xe dưới nắp capot
Số VIN chứa thông tin gì ?

Số VIN cho phép xác minh 4 thông số cơ bản sau:

  • Hãng xe
  • Dòng xe
  • Năm sản xuất
  • Nước sản xuất

Ngoài ra, tùy vào hãng xe, việc giải mã số VIN có thể cung cấp thêm những thông số kỹ thuật như phân loại kích thước xe, kiểu thân xe, hộp số, hệ dẫn động …

Bạn có biển số xe VÀ TEM ĐĂNG KIỂM, tra cứu thế nào ?

Bạn có thể lấy số khung xe của mình bằng cách truy cập vào trang Web của cục đăng kiểm tại địa chỉ sau : http://www.vr.org.vn/ptpublic_web/ThongTinPTPublic.aspx

Bạn có sổ đăng kiểm, tra cứu thế nào ?

Giải pháp tiết kiệm thời gian cực kì hữu hiệu. Bạn chỉ cần chụp ảnh sổ đăng kiểm và tải lên Thuxe.vn. Hệ thống sẽ tự động nhận dạng số VIN trên hình.