Video Quy trình sản xuất BMW X5

Send: 26/02/2019 - 10:02
 
 

Nhận dịp anh Vinfast vừa sản xuất xong khung xe, blog thuxe.vn cũng tìm hiểu và xin chia sẻ 1 video giới thiệu quy trình sản xuất BMW X5. Như các bạn cũng đã biết xe Vinfast Lux SA cũng được phát triển trên dây chuyền sản xuất này và hiện tại đã chạy được đến phút thứ 8 (có nghĩa là mới được 1/4 con đường)

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.